Nasz słuch

Prawidłowe słyszenie warunkuje rozwój człowieka i jest gwarancją jakości życia.
Pogarszający się słuch powoduje, że pacjent ma coraz większy problem w rozmowie z innymi. Coraz częściej słyszy słowa niewłaściwe, przez co stale musi prosić o powtórzenie. Wszystko to powoduje, że osoby z wadą słuchu często tracą pewność siebie, co może mieć negatywny wpływ na ich ogólne samopoczucie i jakość życia.

Kwestia uszkodzenia słuchu i problemy z tym faktem związane dotykają dziś wielu ludzi w różnym wieku.
Ta przypadłość nie boli, ale znacznie pogarsza jakość życia.
Utrata słuchu następuje stopniowo i początkowo jej nie dostrzegamy. Z czasem zaczynamy zastanawiać się, dlaczego tak wiele wysiłku kosztują nas codzienne kontakty ze znajomymi i rodziną, oglądanie telewizji czy rozmowa telefoniczna.Nie musimy się godzić na życie, które wygląda w ten sposób..

W dzisiejszych czasach aparat słuchowy przestał być dużą, uciążliwą protezą.

Zdziwisz się, jak małe i dyskretne mogą to być urządzenia. Zastosowana cyfrowa technologia sprawia, że przetwarzany dźwięk jest czysty i ma w pełni naturalną barwę.

Narodowy Test Słuchu przeprowadzony wśród mieszkańców 41 polskich miast dowiódł, że tracimy słuch. Często na własne życzenie, ponieważ nie chronimy się przed hałasem i lekceważymy dolegliwości, których następstwem może być pogorszenie lub utrata słuchu.

Dlatego tak bardzo istotne jest, jak najwcześniejsze wykrycie niedosłuchu w celu zapewnienia optymalnego komfortu życia.


WIEK      CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEDOSŁUCHU    
noworodki 2-3%
do 18 roku życia 5,00%
19-44 rok życia 4,5-5%
45-64 rok życia 14,00%
65-74 rok życia 23,00%
powyżej 75 roku życia 35,00%


JAK SŁYSZYMY

Fale dzwiękowe przez powietrze docierają do małżowiny usznej ,następnie przewodem słuchowym zewnętrznym do błony bębenkowej .Pod wpływem drgań powietrza błona bębenkowa porusza przylegający do niej młoteczek. Drgania młoteczka są przekazywane na kowadełko i strzemiączko , za pośrednictwem okienka owalnego trafiają do ucha wewnętrznego , gdzie są zamieniane na impulsy nerwowe, które nerwem słuchowym docierają do ośrodków słuchowych w korze mózgowej.
Budowa ucha ludzkiego: 1 - czaszka 2 - przewód słuchowy zewnętrzny 3 - małżowina uszna 4 - błona bębenkowa 5 - okienko owalne 6 - młoteczek 7 - kowadełko 8 - strzemiączko 9 - kanał półkolisty 10 - ślimak 11 - nerw słuchowy 12 - trąbka EustachiuszaUcho ludzkie jest wrażliwe na bardzo szeroką gamę dźwięków.
Prawidłowe słyszenie można określić dwoma parametrami:częstotliwością i natężeniem dźwięku.
Najistotniejsze dla prawidłowego funkcjonowania jest słyszenie w zakresie pasma mowy
(od 250 do 8000 Hz).SŁUCH CZŁOWIEKA = DANE PODSTAWOWEZjawisko słyszenia zależy od sprawnie działającego narządu słuchu

WYKONYWANE BADANIA

W naszym gabinecie diagnostykę rozpoczyna się od rozmowy protetyka słuchu z pacjentem, czyli od przeprowadzania tzw. wywiadu medycznego. Taki wywiad polega na zebraniu informacji od pacjenta na temat jego zaobserwowanych objawów i zmian w polu słyszenia.

Zajmujemy się protezowaniem wszystkich rodzajów niedosłuchów. Sprawujemy stałą i kompleksową opiekę audioprotetyczną nad naszym pacjentem.

  Rodzaj wykonywanych badań:
 • audiometrię tonalną
 • audiometrię słowną
 • audiometrię impedancyjną
 • badania w wolnym polu przed i po zaprotezowaniu

Audiometria tonalna - jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. W audiometrii tonalnej badanie słuchu polega na pomiarze przy przewodnictwie powietrznym lub kostnym, stopnia ubytku słuchu.Badanie to umożliwia określenie wielkości ubytku słuchu. Wynikiem badania jest wykres - audiogram z krzywą progową słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego.

Audiometria słowna – polega na podawaniu i identyfikowaniu list słownych - np. liczb lub wyrazów - przy różnym natężeniu dźwięku. Badanie to określa rozumienie mowy, zdefiniowane, jako procent poprawnie zidentyfikowanych przez pacjenta słów przy danym natężeniu. Wynikiem badania jest wykres z krzywą, która pokazuje procent właściwie zrozumianych słów przy określonym poziomie głośności sygnału mowy.

Tympanometria /impedancja/ – to bezinwazyjne i bezbolesne badanie ucha środkowego, polegające na ocenie ruchomości (podatności) błony bębenkowej. Dzięki niemu możliwa jest natychmiastowa ocena kondycji ucha środkowego. Tympanometrię można wykonać u wszystkich dzieci, bez względu na wiek. Dzięki temu badaniu rozpoznanie patologii, takich jak wysiękowe zapalenie ucha, czy upośledzenie funkcji trąbki słuchowej jest dużo łatwiejsze i szybsze.

Badania w wolnym polu - badanie to określa zdolność rozumienia mowy przy różnym jej natężeniu. Przeprowadza się je przy użyciu głośników podłączonych do audiometru, umieszczonych w odległości około 1 m po obu stronach badanej osoby. Zadaniem Pacjenta jest powtarzanie słów, które usłyszał z głośników. W tym celu wykorzystuje się testy słowno-liczbowe. W wyniku badania uzyskuje się informację o stopniu rozumienia mowy. Badanie to pozwala m.in. na ocenę skuteczności dopasowania aparatów słuchowych .RODZAJE UBYTKÓW SŁUCHU

Problemy ze słuchem dotykają zasadniczo każdą generację. 10% światowej populacji ma ubytek słuchu.

Najbardziej powszechną przyczyną utraty słuchu jest wiek. Starzenie się to naturalny proces, podczas którego elementy naszego ucha ulegają stopniowemu zużywaniu.

Drugą ważną przyczyną powstawania wad słuchu jest codzienne życie w hałasie, który otacza nas zewsząd. Dla wielu osób hałas jest elementem ryzyka zawodowego.

  Wyróżnia się 3 rodzaje ubytków słuchu:
 • przewodzeniowy
 • odbiorczy
 • mieszany

  Przewodzeniowy ubytek słuchu - Możliwe przyczyny:
 • wady rozwojowe
 • pourazowe lub pozapalne zarośnięcie przewodu
 • zamknięcie światła przewodu przez czop woskowinowy
 • guzy łagodne lub złośliwe
 • ostre i przewlekłe zapalenie ucha środkowego
 • zaburzenia drożności trąbki słuchowej
 • otoskleroza
  Odbiorczy ubytek słuchu - Możliwe przyczyny:
 • wady wrodzone
 • uraz akustyczny ostry i przewlekły
 • choroba Meniere’a
 • otoskleroza ślimakowa
 • leki ototoksyczne, zatrucia innymi związkami chemicznymi
 • niedosłuch spowodowany starzeniem się
 • stany po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych
 • głuchota starcza
 • stwardnienie rozsiane
  Niedosłuch mieszany
 • Niedosłuch mieszany jest powodowany jednoczesnym uszkodzeniem struktur ucha środkowego i wewnętrznego. Wynika z kombinacji przyczyn prowadzących do wystąpienia niedosłuchu przewodzeniowego i odbiorczego.


DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

W zależności od wielu czynników, takich jak ; wiek, rodzaj ubytku słuchu, jego przyczyny, nasz stan zdrowia, dobierane jest rozwiązanie kompensujące skutki ubytku słuchu.

Najpopularniejszym rozwiązaniem w przypadku niedosłuchów są aparaty słuchowe. Dostępne obecnie aparaty słuchowe oparte są na technologii cyfrowej. Oznacza to, że przetwarzają sygnał pojawiający się w każdym, nawet najmniejszym obszarze. Są miniaturowym komputerem, który potrafi rozróżnić poszczególne dźwięki i odpowiednio dostosować się do określonej sytuacji akustycznych. U większości osób z niedosłuchem nowoczesne aparaty słuchowe są wystarczającym narzędziem poprawiającym komfort słyszenia.